COVID-19 เป็นโคโรนาไวรัสพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน   พบไวรัสนี้เป็นครั้งแรกที่วูฮาน  จังหวัดฮูเบในประเทศจีน  ซึ่งเป็นแหล่งเกิดการระบาดใหญ่และยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง  นับแต่นั้นไวรัสนี้ได้แพร่ขยายออกอย่างกว้างขวางในประเทศจีน   และพบว่ามีผู้ป่วยด้วยไวรัสนี้ในประเทศอื่นด้วยหลายประเทศ   ไวรัส COVID-19 เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโคโรนาไวรัสที่เกิดกับค้างคาว


ยังต้องมีการวิจัยเพื่อเรียนรู้อีกมาก ในประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีที่ COVID-19 แพร่ขยาย   ความร้ายแรง  และลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไวรัส อนึ่งการดำเนินการตรวจสอบทางโรคระบาดและทางคลินิกกำลังดำเนินอยู่